ادبیات نمایشی

نمایشنامه «به امید دیدار» یا «من عاشق خوشگذرونی ام»

  چندین سال است که به مناسب روز جهانی زن هر سال از طرف شخصی ناشناس مبلغ زیادی پول به حساب پریسا ریخته می شود این موضوع از همسر او که روانکاوی جوان و ظاهرا به شدت اخلاق گراست پنهان می ماند تا زمانی که …   «من عاشق خوش گذرونی ام» در بین ده 

بیشتر بخوانید…