مجموعه داستان «برای پیرهنت می میرند»

n00216578-t

 

 

 

 

این مجموعه داستان متشکل از ۹ داستان به هم پیوسته است که در سال ۱۳۹۳ توسط نشر هیلا ( ققنوس ) منتشر شده و به سال ۱۳۹۴ کاندیدای بهترین مجموعه داستان سال در جایزه هفت اقلیم بوده است.

پاسخ دهید