مجموعه داستان «ساعت از مرگ گذشت»

saat_az_marg1-330x495

 

 

 

 

 

 

این مجموعه داستان به سال ۱۳۸۳ توسط نشر ایلیا منتشر و در سال ۱۳۸۴ کاندید جایزه هوشنگ گلشیری شد و تک داستان «ساعت از مرگ گذشت» که پیش از آن در بین منتخبین جایزه صادق هدایت بود این بار کاندید جایزه مهرگان ادب شد.

پاسخ دهید