تأملی در نقد روانشناختی و رابطه روانکاوی و ادبیات در ایران

تأملی در نقد روانشناختی و رابطه روانکاوی و ادبیات در ایران

نویسنده: حورا یاوری

این مقاله به سال ۱۳۷۲ در مجله ایران نامه شماره ۴۵  در صفحات ۱۲۹ – ۱۵۸منتشر شده است.

noormags-تأملی_در_نقد_روانشناختی_و_رابطه_روانکاوی_و_ادبیات_در_ایران-۳۶۳۷۷۰_۱۰۴۰۵۰

پاسخ دهید